Зохиогчийн эрх

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Copyright © 2019, undrari.com

Зохиогчийн эрхийн бүтээл

Манай сайтанд утга зохиолын бүтээлүүд /ном, товхимол, роман, тууж, шүлэг, өгүүллэг, зохиол болон бусад хэвлэмэл бүтээл; илтгэл, лекц, айлдвар, хэлсэн үг/ байршдаг ба зохиогчийн эрхийн зөрчилгүй, зохиогчийн эрх хамгаалгадсан байна.

Зохиогч

Сайтанд байршуулсан бүтээл нь зохиогчийн өөрийн болон зохиомол, нууц нэрээр, эсхүл нэргүйгээр нийтлэгдсэн байж болно.

Зохиогчийн эрх

Сайтанд байршсан бүхий л мэдээлэл, бүтээл болон түүний нэрийг:

  • Зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр аливаа арга хэлбэрээр хувиргах, гажуудуулах, өөрчлөхийг хориглоно.
  • Хуулбарлах; нийтлэх; үүсмэл бүтээл болгон өөрчлөх; ашиглахыг хориглоно.